Värikuulapelin turvallisuusohjeita sekä pelinsääntöjä

Paintballissa on noudatettava tiettyjä sääntöjä, jonka lisäksi jokaisen pelaajan on pelattava vallitsevien turvallisuusohjeiden mukaisesti. Jokaisessa pelissä on oltava myös pelinvetäjä, jonka kanssa sovitaan yhteisesti muut värikuulapelissä noudatettavat säännöt.

swansea-stagdo-paintball-teamforce-2Ohjeiden mukaisesti pelinvetäjällä tulee olla vähintään Suomen Punaisen Ristin ensiapu 1 tai vastaava voimassa oleva ensiapukoulutus. Pelialueella on pidettävä tarvittavaa ensiapuvälineistöä. Luonnossa järjestettävissä peleissä pelaajia on tiedotettava tulipalovaarasta, jonka lisäksi pelaajia on ohjeistettava tupakantumppien ja palavan materiaalin käsittelystä. Kun alueella on tulipalo- tai metsäpalovaara, niin paikalla oltava myös alkusammutukseen tarkoitettua välineistöä.

Värikuulapelissä on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa vaaratilanteet sekä noudattaa tiukasti pelissä käytettyjä komentohuudahduksia. Pelin tärkeimmät komentohuudahdukset ovat: ”Peli seis, Peli jatkuu, Peli alkaa sekä peli ohi”! Kun pelissä on jokin peliä koskeva huudahdus, on jokaisen pelaajan toistettava kyseinen huudahdus.

Yleishuudahduksena vaaratilanteissa toimii “Peli seis” –komento, joka keskeyttää pelin. Peliä voidaan jatkaa myöhemmin, jolloin peliä jatketaan tilanteesta johon se jäi. Tuolloin käytetään “Peli jatkuu!” komentoa.

Pelaaja ei saa poistaa maskia minkään huudahduksen jälkeen vaan vasta silloin, kun pelaaja on poistunut pelialueelta turva-alueelle. Jos pelaajan maski putoaa mistä tahansa syystä pois kasvoiltasi, suojaa silmäsi ja huuda “peli seis”. Kaikkien pelaajien jotka kuulevat huudon “peli seis” tulee myös toistaa kyseinen huuto, laskea piiput välittömästi maata kohti ja pysähtyä. Peli jatkuu huudahduksella tai sovitulla äänimerkillä kun tilanne on selvitetty.

Muita värikuulapelissä käytettäviä komentoja: “Maskit päähän”-komento annetaan aina ennen kuin pelaaja siirtyy pelialueelle ja ennen kuin peli alkaa. “Tulpat pois” ja “ampukaa koelaukaus”-komentoja annetaan myös ennen pelin aloitusta ohjeistaen pelaajia. Peli voi myös alkaa komennolla “peli käy!”

Pelaaja on pelissä mukana siihen asti kunnes hänet eliminoidaan värikuulan osumalla. Jos pelaajalla ei ole kuulia, voi hän käydä hakemassa niitä joukkuetoveriltaan (ei kuitenkaan eliminoiduilta pelaajilta) tai osallistua peliin muilla tavoin. Pelaaja on “eliminoitu” kun hän saa värikuulan osuman. Värikuulan osumasta jää yleensä läiskä, mutta on mahdollista että kuula ei hajoa. Selkeän osuman saadessaan, hän nostaa kätensä päänsä päälle ja laskee aseensa piipun alas – tämä on merkki siitä että pelaaja on eliminoitu. Eliminoitu pelaaja ei saa enää osallistua peliin millään muotoa. Eliminoitu pelaaja saa korkeintaan huutaa olevansa pois pelistä, mikäli vastustaja ei huomaa kättä pään päällä. Eliminoidun pelaajan tulee palata turva-alueelle tai varikolle.